GRUPY KIBICOWSKIE

Zdjęcie: www.ultrasinside.it

Atalanta Commandos

Powstała w 1972 roku i była to pierwsza oficjalna grupa zrzeszająca kibiców Atalanty. Miała oficjalny statut i aby do niej dołączyć należało zapłacić składkę członkowską. Wszyscy członkowie musieli przestrzegać obowiązujących zasad m.in. zakazu stosowania przemocy, a ich złamanie groziło wyrzuceniem. Grupa była całkowicie apolityczna i skupiała się wyłącznie na prowadzeniu dopingu. Swoją działalność zakończyła w 1982 roku.

Pantery

To jedna z pierwszych grup ultrasów na Atalancie, założona w 1973 roku przez osoby z miasta i okolic Dalmine.

Zdjęcie: www.ultrasinside.it

Zdjęcie: www.ultrasinside.it

Brigate Neroazzurre

Grupa powstała w 1976 roku z odłamu Atalanta Commandos i skłaniała się ku poglądom lewicowym, m.in. wykorzystywała wizerunek Che Guevary na swoich flagach. Jest to już niemal legenda, jeśli chodzi o środowisko ultrasów Atalanty, jedna z pierwszych grup, która wzmocniła koncept mentalności i stylu ultrasów. We wrześniu 2005 roku doszło do kłótni między niektórymi członkami Brigate Neroazzurre, a innymi grupami ultrasów, którzy chcieli stworzyć apolityczną atmosferę na trybunie oraz zreformować swój sposób działania. Ostatecznie po burzliwym spotkaniu przedstawicieli różnych ugrupowań, członkowie Brigate zadecydowali o rozwiązaniu grupy. Część z nich utworzyło Atalanta Forever, którzy obecnie zasiadają na trybunie południowej (Curva Sud) i nie zgadzają się z postanowieniami grup zasiadających na trybunie północnej (Curva Nord). Inni postanowili przyłączyć się do Atalanta Supporters (Curva Nord Bergamo 1907) i pozostać na trybunie północnej.

Wild Kaos

Powstała w 1983 roku z byłych członków Brigate Neroazzurre oraz Vecchia Guardia Atalanta. Była to grupa sympatyzująca z poglądami prawicowymi, jednak w przeciwieństwie do Brigate, poglądy polityczne nie były nigdy jej elementem charakterystycznym. Została rozwiązana w 2003 roku ze względu na wewnętrzny konflikt między członkami. Część grupy chciała dołączyć do Atalanta Supporters, a część nie, co doprowadziło do wewnętrznych sporów i ostatecznie grupę postanowiono rozwiązać.

Zdjęcie: www.ultrasinside.it

Zdjęcie: atalantini.online

Forever Atalanta

Została założona w 2006 roku przez byłych członków Brigate Neroazzurre, w opozycji do działań mających miejsce na Curva Nord. Zasiadają na Curva Sud.

Curva Nord Bergamo 1907 (Atalanta Supporters)

Powstała w 1998 roku. Po rozpadzie Brigate Neroazzurre oraz Wild Kaos, byli członkowie dołączają do Atalanta Supporters (później przemianowana na Curva Nord Bergamo 1907), na czele której staje legendarny ultras Atalanty – Claudio Galimberti (il Bocia). Ta apolityczna grupa lub projekt jak niektórzy go określali, powstała z myślą o zjednoczeniu jak największej ilości kibiców należących do różnych ugrupowań, przezwyciężając tym samym ideologiczne różnice dzielące poszczególnych ultrasów. We wrześniu 2021 roku zadecydowano o rozwiązaniu grupy, ale nie podano oficjalnej przyczyny.
Źródła:
https://www.ultrasinside.it/prodotti/atalanta---gruppo-ultras-brigate-neroazzurre---bna-142973.aspx
https://www.ultrasinside.it/prodotti/atalanta---gruppo-ultras-wild-kaos---wka-142974.aspx
https://www.ultrasinside.it/pagine/storia-del-tifo-atalantino-1097.aspx
https://www.ultrasinside.it/prodotti/atalanta---gruppo-ultras-supporters-142987.aspx